Ileana Makri

Python Diamond Ring

$3,235
White Gold